Auteursrechten

Auteursrechten

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal,  (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of in licentie bij PBN- music & events en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen of rechtspersonen, die toegang krijgen tot de sites van PBN- music & events.

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciëel privé gebruik.
Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen,  door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,  zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PBN- music & events.
Het gebruik en / of enigerlei publiceren van ons beeld- en/of tekstmateriaal, bijv. op sites van derden (privé, instelling of zakelijk), anders dan met vooraf verleende uitdrukkelijke schriftelijke toestemming,  wordt beschouwd als plagiaat.