Privacy

PRIVACYVERKLARING PBN- music & events

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van PBN- music & events (KvK 05045578) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • PBN- music & events biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals verschaffen van informatie over onze evenementen, informatie verstrekking van onze diensten, u informeren over nieuws uit onze wereld en een kennismaking met ons bedrijf. Daarbij verwerkt PBN- music & events ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).  Deze informatie wordt in beginsel uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen. In het geval u zich aanmeld voor de nieuwsbrief, dan delen wij deze gegevens met MailChimp, waarmee wij onze nieuwsbrieven versturen. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw gegevens delen met Buma Stemra, indien wij daartoe een verzoek ontvangen. Ook maken wij zeer sporadisch gebruik van Google Analytics om een globaal beeld te krijgen van de mensen die onze website bezoeken. 
 • PBN- music & events gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. PBN- music & events houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met  PBN- music & events

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met PBN- music & events wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: (maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail: wim@pbn-music.com

Website: via het contactformulier op www.pbn-music.com

Post: Postbus 11, 8000 AA Zwolle

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. PBN- music & events verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die PBN- music & events verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website die u gebruikt. MailChimp verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres en naam indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van PBN- music en events, of bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en emailadres indien de BumaStemra ons hiertoe verzoekt.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die PBN- music & events aanbiedt, kan PBN- music & events de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. functie/beroep
 6. geboortedatum
 7. gebruikersnaam
 8. geslacht
 9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website van PBN- music & events af te nemen op het gebied van evenementen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor PBN- music & events  niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van PBN- music & events.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1.  PBN- music & events stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
 2. PBN- music & events zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring

 1. PBN- music & events neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. PBN- music & events zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. PBN- music & events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat  PBN- music & events uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien PBN- music & events uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering

 1. PBN- music & events  maakt gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website van  PBN- music & events te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt PBN- music & events  gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden

De website van PBN- music & events kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. PBN- music & events is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11) Wijzigingen

PBN- music & events kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

12) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om PBN- music & events een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten

PBN- music & events hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de vennootschap onder firma PBN- music & events

Gebruik van uw gegevens via ons contactformulier

Contact

What information do we process? Why do we process this?
Naam klantcontact
E-mailadres klantcontact
Telefoon klantcontact